SANbasic II

Prirubnička trobrzinska pumpa za sanitarnu vodu

Prirubnička cirkulaciona pumpa sa tri brzine. Pogodna za tržišta van EU. GHNbasic II cirkulacione pumpe namenjene su za prenos tečnosti za sisteme toplovodnog grejanja, hlađenje i ventilaciju. Projektovane sa jednom ili dve promenljive brzine agregata, gde se brzina reguliše biračem brzine.


SORODNI PROIZVODI

Asortiman pumpi