Quality

Naša politika zasnovana je na viziji i poslu kompanije. Preduslov za uspeh na tržištu je visok nivo kvaliteta. Ovo se inkorporira u proizvod u svim fazama formiranja; od istraživanja tržišta do dostave. Samo na ovaj način možemo ispuniti našu strategiju; postići najviši nivo kvaliteta po najnižoj ceni. Naš sistem kvaliteta je izgrađen u skladu sa zahtevima ISO 9001: 2015.

Rad naše kompanije zasniva se na naporima svih zaposlenih da rade bez greške, sa odgovornošću za sopstveni i zajednički rad. Proizvodni rad zasnovan je na principu:

Nemojte prihvatati proizvode sa greškom – Nemojte praviti greške – Ne šaljite proizvode sa greškom

Kontinuirano prilagođavanje zahtevima tržišta, inovacijama i konkurentnosti obezbeđeno je uključivanjem svih zaposlenih u proces stalnih poboljšanja. Konstantno unapređujemo proizvode, efikasnost procesa i kvalitet sistema upravljanja. Politiku kvaliteta razvija direktor kompanije u saradnji sa rukovodstvom kompanije. Svaki radnik je odgovoran za svoj rad, koji mora izvršiti u skladu sa politikom kvaliteta, standardima i drugim poslovnikom, kako bi zadovoljio sva očekivanja poslovnih partnera, kupaca i korisnika.

Svi procesi su fanatično fokusirani na efikasnost i 5S.

SERTIFIKATI

KONTAKTIRAJTE NAS

Zanimaju Vas naši proizvodi? Odgovorićemo Vam za manje od 24h.