ECL 4 POLES

Blisko spojena četvoropolna linijska pumpa

Centrifugalna pumpa sa bliskim spajanjem, jednim kolom, standardnim električnim motorom I električnim motorom sa produženom osovinom.
Kućište pumpe sa usisnim i priključnim spojevima istog prečnika i iste osovine (u liniji).
Sa integrisanim regulatorom ili odvojenim regulatorom.


SORODNI PROIZVODI

Asortiman pumpi