CV 2 POLES

Glavni proizvodni program IMP PUMPS su cirkulacione pumpe za KGH sisteme. Pumpe su navojne, u singl ili dupleks izvedbi sa bronzanim kućištem ili od livenog gvožđa. Sva kućišta od livenog gvožđa su premazana kataforezom. Za lakši odabir, pumpe su sortirane u 5 kategorija : NMT, GHN, MULTISTAGE, INLINE i SAN. Blisko spojena pumpa sa dvopolnim motorom za niži protok Q [m^3/h].

Centrifugalna pumpa sa bliskim spajanjem, jednim kolom, standardnim električnim motorom I električnim motorom sa produženom osovinom. Kućište pumpe sa usisnim i priključnim spojevima istog prečnika i iste osovine (u liniji).


SORODNI PROIZVODI

Asortiman pumpi