CLD 2 POLES

Blisko spojena dvopolna linijska pumpa

Centrifugalna pumpa sa bliskim spajanjem, jednim kolom, standardnim električnim motorom I električnim motorom sa produženom osovinom. Kućište pumpe sa usisnim i priključnim spojevima istog prečnika i iste osovine (u liniji).


SORODNI PROIZVODI

Asortiman pumpi