Македонија

PROTIM d.o.o.

Debarca 55
1000 Skopje, Makedonija
tel.: +389 2 609 1001
fax: +389 2 609 1001
contact person/kontaktna oseba: Fredi Ukajdari, Marjan Petrovski
email: protim@t-home.mk