NMTD PLUS ER

Dupleks pumpa – 0-10V analogni ulaz

Elektronske cirkulacione pumpe su visoko energetski efikasne pumpe za grejanje, hlađenje I sanitarnu vodu. NMT(nova tehnologija motora) cirkulacione pumpe namenjene su za prenos tečnosti za sisteme toplovodnog grejanja, hlađenje i ventilaciju. Projektovane sa jednom ili dve promenljive brzine agregata, gde je brzina regulisana elektronskim uređajem. Pumpa konstantno meri pritisak i protok i prilagođava brzinu u skladu sa odabranim nacinom rada pumpe.

Elektronski regulisane cirkularne pumpe sa vlažnim motorom, za sve grejne sisteme, klime, zatvorene sisteme kružnog hlađenja I industrijske sisteme koji se koriste u skladu sa VDI 2035.

Detalji o proizvodu:

  • 0-10V analogni ulaz
  • ECM tehnologija permanentnih magneta sa energetskom efikasnošću:
  • Proporcionalna kontrola pritiska
  • Konstantna brzina
  • Ugrađena električna zaštita
  • Jednostavna instalacija I tih rad
  • Automatsko odzračivanje vazduha
  • Kvalitetna I kompaktna izdržljiva konstrukcija

Dozvoljena sredstva: – voda, pomešana sa glikolom, parametri se moraju proveriti u mešavini vode sa preko 20% glikola. – čista, neeksplozivna tečnost, bez mineralnih ulja I čvrstih čestica. Srednja temperatura od – 10 °C to + 110 °C, okolna temperatura sa maksimalnom temperaturom okruženja 40 °C.


SORODNI PROIZVODI

Asortiman pumpi