NMT SMART S F

Prirubnička pumpa sa SSR modulom

Elektronske cirkulacione pumpe su visoko energetski efikasne pumpe za grejanje, hlađenje I sanitarnu vodu. NMT(nova tehnologija motora) cirkulacione pumpe namenjene su za prenos tečnosti za sisteme toplovodnog grejanja, hlađenje i ventilaciju. Projektovane sa jednom ili dve promenljive brzine agregata, gde je brzina regulisana elektronskim uređajem. Pumpa konstantno meri pritisak i protok i prilagođava brzinu u skladu sa odabranim nacinom rada pumpe.

Elektronski regulisane cirkularne pumpe sa vlažnim motorom, za sve grejne sisteme, klime, zatvorene sisteme kružnog hlađenja I industrijske sisteme koji se koriste u skladu sa VDI 2035.

Detalji o proizvodu

  • ECM tehnologija permanentnih magneta sa energetskom efikasnošću:
  • LED displej za kontrolu
  • Ugrađena električna zaštita
  • Jednostavna instalacija
  • Tih rad I automatsko odzračivanje vazduha
  • Automatsko upravljanje
  • Noćni režim
  • Robusna I kompaktna kontrukcija za duže trajanje
  • SSR komunikacijski modul – povratna veza sa statusom releja i daljinsko uključivanje/isključivanje
  • opcija: NMTC komunikacijski modul – mrežni, Modbus RTU, analogni upravljački ulaz 0-10V, analogni ulazi/izlazi, 1 relejni ulaz

Dozvoljena sredstva: – voda, pomešana sa glikolom, parametri se moraju proveriti u mešavini vode sa preko 20% glikola. – čista, neeksplozivna tečnost, bez mineralnih ulja I čvrstih čestica. Srednja temperatura od – 10 °C to + 110 °C, okolna temperatura sa maksimalnom temperaturom okruženja 40 °C.


SORODNI PROIZVODI

Asortiman pumpi