Kakovost

Politika kakovosti temelji na viziji in poslanstvu podjetja. Predpogoj za tržno uspešnost je visok nivo kakovosti. Ta se vgrajuje v proizvod v vseh fazah nastajanja; od raziskave trga do njegove izdobave. Le tako lahko izpolnjujemo našo strategijo; doseči najvišji nivo kakovosti ob najnižjih stroških. Naš sistem kakovosti gradimo v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2015.

Delo našega podjetja temelji na prizadevanju vseh zaposlenih za delo brez napak, z odgovornostjo za svoje in skupno delo. Proizvodno delo temelji na načelu:

Ne prevzemaj izdelkov z napako – Ne delaj napak – Ne oddajaj izdelkov z napako

Nenehno prilagajanje zahtevam trga, inovativnost in konkurenčnost, zagotavljamo z vključevanjem vseh zaposlenih v proces stalnih izboljšav. Nenehno izboljšujemo proizvode, učinkovitost procesov in sistema vodenja kakovosti. Ocenjujemo tveganja in iz tega iščemo priložnosti. Politiko kakovosti oblikuje direktor podjetja v sodelovanju z vodstvom podjetja. Preverjanje izvajanja politike kakovosti izvaja direktor s svojim kolegijem. Vsak zaposleni je odgovoren za svoje delo, ki ga mora opravljati v skladu s Poslovnikom kakovosti, standardi in drugimi predpisi s ciljem, izpolniti vsa pričakovanja poslovnih partnerjev, kupcev in uporabnikov.

Vsi procesi so fanatično usmerjeni v učinkovitost in 5S.

Certifikati

kONTAKTIRAJTE NAS

Se zanimate za naše izdelke? Odgovorili vam bomo v 24 urah.