O nás

IMP Pumps d.o.o. je slovinský výrobca čerpadiel a čerpacích systémov so sídlom v Komende v Slovinsku. Spoločnosť navrhuje, vyvíja, vyrába, distribuuje a vykonáva údržbu pre čerpadlá a čerpacie systémy.

S vlastnými produktmi a službami pomocou strategických partnerov je spoločnosť vedená ako poskytovateľ integrovaných riešení. So špecializovanými zručnosťami spoločnosť rieši problémy spojené s prepravou tekutých médií. To zaisťuje pohodlie domáceho prostredia a optimálne pracovné podmienky v priemysle.

SÚČASNOSŤ

Viac ako 96% výroby sa predáva vo viac ako 60 krajinách sveta. Spoločnosť je inovátorom v oblasti elektromotorických ponorných motorov a má certifikát kvality ISO 9001: 2015.

Úprimný produkt za čestnú cenu Zákazníci IMP Pumps d.o.o. dostávajú produkt, ktorý má dobrý vzťah medzi kvalitou a cenou.

Toto znázorňuje slogan IMP Pumps: „Poctivý produkt za poctivú cenu.“

HISTÓRIA

IMP Pumps d.o.o. bola založená v roku 1947 a bola súčasťou IMP až do konca osemdesiatych rokov minulého storočia. Spoločnosť úspešne prežila zmenu ekonomického systému a turbulentných deväťdesiatych rokov a zostala stáť na vlastných nohách. Spoločnosť bola privatizovaná v rokoch 1997 a 1999. Súčasne boli realizované investície do vývoja, marketingu, informačných technológií a filozofie elektronického obchodu.

V roku 2000 bola spoločnosť reštrukturalizovaná a premenovaná v spoločnosti IMP PUMPS d.o.o. Vstupom Slovinska do EÚ bol ďalšou iniciatívou pre intenzívny rozvoj predajnej siete IMP PUMPS na meniacom sa európskom trhu, a to buď priamo, alebo prostredníctvom svojich obchodných partnerov.

VÝVOJ

IMP Pumps d.o.o. má vlastné oddelenie výskumu a vývoja, ktoré dostáva cca. 15% celkových aktív. Vývojové oddelenie je zodpovedné za vývoj obehových čerpadiel podľa vlastného výrobného programu. To zaraďuje IMP Pumps d.o.o. medzi špičku európskeho technologického pokroku.

Zamestnanci spoločnosti IMP PUMPS si uvedomujú, že sa stali súčasťou globálneho rozvoja a dôležitosti prostredia, v ktorom žijú. Naše výrobky sú energeticky účinné a šetrné k životnému prostrediu. Neustále vyvíjame nové a nákladovo efektívnejšie čerpadlá, ktoré nahrádzajú staré typy a investujeme do vývoja inteligentných čerpadiel. Výborné výsledky dosiahli nové série čerpadiel NMT s použitím technológie permanentných magnetov pre veľmi vysokú mieru účinnosti. To zaraďuje IMP Pumps d.o.o. medzi špičku európskeho technologického pokroku.

Contact us

Are you interested in our products? We will answer you in less than 24 hours.