KVALITA

Politika kvality vychádza z vízie a poslania spoločnosti. Predpokladom pre úspech na trhu je vysoká úroveň kvality. Toto je začlenené do produktu vo všetkých fázach formácie; od prieskumu trhu až po jeho dodanie. Iba týmto spôsobom môžeme naplniť našu stratégiu; dosiahnuť najvyššiu úroveň kvality pri najnižších nákladoch. Náš systém kvality je postavený v súlade s požiadavkami normy ISO 9001: 2015.

Práca našej spoločnosti je založená na úsilí všetkých zamestnancov pracovať bez chyby, zodpovednej za ich vlastnú a spoločnú prácu. Výrobné práce sú založené na princípe:

Neprijímajte produkty s chybou – Nevytvárajte chyby – Neposúvajte ďalej produkty s chybou

Neustále prispôsobovanie sa požiadavkám trhu, inovácii a konkurencieschopnosti je zabezpečené zapojením všetkých zamestnancov do procesu neustáleho zlepšovania. Neustále zlepšujeme produkty, efektívnosť procesov a kvalitu systému riadenia. Politiku kvality vypracováva riaditeľ spoločnosti v spolupráci s vedením spoločnosti. Každý zamestnanec zodpovedá za svoju prácu, ktorú musí vykonať v súlade s politikou kvality, štandardmi a iným rokovacím poriadkom, aby splnil všetky očakávania obchodných partnerov, zákazníkov a používateľov.

Všetky procesy sú dôsledne zamerané na efektívnosť a 5S.

Certificates

References

Krka d.d., pharmaceutical producer

Slovenia

Merkur BTC

Slovenia

Pošta Slovenije

Post of Slovenia

PTC Trnovska Vrata

Slovenia

Home for elderly

Slovenia

Stanovanjski objekt Atrium

Slovenia

Hotel Azul

Slovenia

Grand Hotel Bernardin

Slovenia

Palace Hotel

Slovenia

Nursery Ljubljana

Slovenia

Hospital Izola

Slovenia

EMPORIO Grosuplje

Slovenia

Hotel Seelos Österreich

Austria

Hotel Waldhof Österreich

Austria

Dorint Mönchengladbach

Germany

EPCOS (TDK) Factory at Szombathely

Hungary

Kontaktuj nás

Máte záujem o naše produkty? Odpovieme Vám do 24 hodín.