საქართველო

Thermoindustria

თბილისი, ბელიაშვილის ქ. 110, T’bilisi, საქართველო

tel.: +995 322 14 55 54
e-mail: info@thermoindustria.com
web: thermoindustria.com

Maxtherm

5 ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელობის მარცხენა სანაპირო, T’bilisi, საქართველო

tel.: +995 322 25 72 27
e-mail: infomaxtherm@gmail.com, temomaxtherm@gmail.com
web: maxtherm.ge