Kvalita

Politika kvality je založena na vizi a poslání společnosti. Předpokladem úspěchu na trhu je vysoká úroveň kvality. To je začleněno do produktu ve všech fázích formace; od průzkumu trhu až po jeho doručení. Pouze tímto způsobem můžeme naplnit naši strategii; dosažení nejvyšší úrovně kvality při nejnižších nákladech. Náš systém jakosti je vybudován v souladu s požadavky normy ISO 9001: 2015.

Práce naší společnosti je založena na úsilí všech zaměstnanců pracovat bez chyby, s odpovědností za vlastní a společnou práci. Výrobní práce jsou založeny na principu:

Nepřijímat produkty s chybou – Nedělejte chyby – Nepodávat produkty s chybou

Neustálé přizpůsobování se požadavkům trhu, inovacím a konkurenceschopnosti je zajištěno zapojením všech zaměstnanců do procesu neustálého zlepšování. Neustále zlepšujeme produkty, efektivitu procesů a kvalitu systému řízení. Politiku kvality vypracovává ředitel společnosti ve spolupráci s vedením společnosti. Každý zaměstnanec odpovídá za svou práci, kterou musí vykonávat v souladu s politikou kvality, standardy a jiným jednacím řádem, aby splnil všechny očekávání obchodních partnerů, zákazníků a uživatelů.

Všechny procesy jsou fanaticky zaměřeny na účinnost a 5S.

Certificates

Contact us

Are you interested in our products? We will answer you in less than 24 hours.